Skysource HealthCare

Skysource ontzorgt de zorg

Lees meer!

Voordelen into.care

Zorgteams kampen met strakkere planningen, onvoldoende patiëntgegevens en steeds meer administratieve verplichtingen. Hierdoor blijft er minder tijd over voor wat echt telt, zorg verlenen.
Skysource komt met de oplossing, into.care. Een overkoepelend platform waarmee real-time inzicht gegeven wordt in de geleverde zorg. Deze totaaloplossing biedt:

- Financiële excellentie
- Operationele efficiëntie
- Gebruiksvriendelijkheid
- Administratieve efficiëntie

Dat laatste wordt een steeds belangrijker punt in de zorgsector. Denk hierbij aan de Wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf januari 2020 mag geen slimme technologie ingezet worden bij mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening zonder toestemming van de cliënt. Het is belangrijker dan ooit om goed vast te leggen welke alameringssystemen op welke manier gebruikt worden voor de desbetreffende cliënt. Om zo de veiligheid en vrijheid van de cliënt te waarborgen.

Into.care maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier via een mobielapparaat een vertalingsslag te maken tussen het zorgleefplan en wat er geactiveerd dient te worden in het alarmeringssysteem.

Volledig geintegreerd

Koppelingen naar al uw gegevensbronnen

Real-time inzicht

Inzichten op elk niveau, op elk moment

Gebruiksvriendelijk

Meest gebruiksvriendelijke applicatie in de zorgsector

Cross-platform

Applicatie te raadplegen op zowel desktop, smartphone als tablet

Veilig

Zowel GDPR als HIPAA gecertificeerd

Verbinden van teams

Verbind alle niveaus van uw zorgteam

Voor wie biedt into.care voordelen?

Bestuur

Bestuur

Management

Management

Verpleger

Verpleger

Zorgverlener

Zorgverlener

Vrijwilliger

Vrijwilliger

Client

Client

Wie helpt de zorg een stap vooruit

Skysource
of course